dilluns, 19 de juliol de 2010

Acces a la meva pàgina web des del movil amb codi qr (bidi)
Voleu crear-vos el bidi o qr d'accés a la vostra pròpia pàgina? podeu enllaçar amb www.qrchannel.com