divendres, 29 d’abril de 2011

Augmentar tamany de comanda history

Hola,

Per fer-ho, per augmentar el llistat d'entrades desades del history cal modificar el fitxer /home/usuari/.bashrc i on diu:
HISTSIZE=750
HISTFILESIZE=750

Modificar el valo de 750 comandes per el valor que es vulgui...

Nota: Entre l'igual (=)i i el valor no hi pot haver cap espai, sinó dona un error..

Fins aviat!