dimarts, 22 de novembre de 2011

PDF Reduir la mida, el pes, de fitxers pdf en linux.

Per a reduir arxius, el món Windows fa servir de manera còmoda, mercè al propi creador d'aquests tipus d'arxius, l'Adobe Professional, però és clar, al món Linux no existeix, tanmateix, també ho podem realitzar i ens estalviem haver-nos d'instal·lar tot un monstre de programa (no per qualitat sinó per privatiu i per pes, crec que ja supera 1 Gb d'instal·lació).

Cal tindre els dos paquets següents instal·lats, tot i que Ubuntu els porta per defecte instal·lats:

ghostscript gsfonts

Ara, obrint terminal i estan en el mateix directori que l'arxiu .pdf que anem a reduir, escrivim el següent:

$ gs -sDEVICE=pdfwrite -dCompatibilityLevel=1.4 -dPDFSETTINGS=/screen -dNOPAUSE -dQUIET -dBATCH -sOutputFile=arxiuFinalAprimat.pdf arxiuInicialQueVolemAprimar.pdf

NOTA: si volem obrir la terminal a un directori de forma directa, cal instal·lar el paquet nautilus-open-terminal:

$ sudo apt-get install nautilus-open-terminal

Un cop instal·lat, podrem obrir el terminal a una carpeta des del ratolí.

Extret de: http://franperper.blogspot.com/2009/12/pdf-reduint-de-pes-als-arxius-pdf.html

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada