divendres, 19 de juliol de 2013

Modificar la data de creació d'una foto metadades Exif linux

Per tal de modificar les metadades d'una fotografia podem utilitzar: EXIFTool


Per fer-ho podem utilitzar l'eina per linia de comandes:

ExifTool by Phil Harvey.


 1. Download the Image-ExifTool distribution from the ExifTool home page
  (The file you download will have a name like "Image-ExifTool-#.##.tar.gz".)
 2. Unpack the distribution and make it your current directory by typing:
  cd 
  gzip -dc Image-ExifTool-#.##.tar.gz | tar -xf -
  cd Image-ExifTool-#.##
  
  where "#.##" is the version number of the ExifTool you downloaded.
  (At this point you may run exiftool by typing "exiftool ".)
 3. Test and install ExifTool by typing:
  perl Makefile.PL
  make test
  sudo make install
   
  Una vegada instalat podem probar a posar un any menys a la data de creació:
  
  
   sudo exiftool -DateTimeOriginal-='1:0:0 0:00:0' directori
  
  
  
  
   
  Per més canvis:
   
  man exiftool 
  
  
No cal preocupar-se per les fotos originals, ja que les reanomena.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada