divendres, 19 de juliol de 2013

WOW Router jazztel AR-5381u

Hola,

Per tal de poder engegar l'ordinador de casa remotament, per exemple d'es del mòbil o des de la feina...podem utilitzar Wol (Wake over Lan) ó Wow (Wake over Wan) per fer-ho a través del router AR-5381u cal:

1. Fixar la IP de l'ordinador que es vol encendre.

2. Accedir via telnet al router.

En linux:

Obrir terminal i escriure:

$ telnet 192.168.1.1

 Demanarà login i pwd que si no s'han canviat son admin/admin.Una vegada dins el router cal fixar una entrada arp per tal de que al apagar l'ordinador sàpiga quina MAC correspon a la IP que es vol engegar.
> arp add 192.168.1.xxx XX.XX.XX.XX.XX.XX.XX

Substituir les XX, per l'adreça IP i MAC de l'ordinador a engegar.

Prémer

> exit

3. Ara només cal accedir via web i afegir una regla NAT, per tal que totes les peticions d'engegar el ordinador (Magic Packed) es redirigeixin a la IP que volem.

Nota: Recordo que al apagar el Router es perden les dades introduides via telnet, així que si s'apaga el router caldrà repetir el pas 2.