dimarts, 9 d’octubre de 2012

Renombrar tots els fitxers d'una determinada extensió script linux

Per reanomenar molts fitxers en Linux/UNIX, ho podem fer a través de la comanda rename.

Usant la següent comanda:

 rename 's/\.csv/\.txt/' *.csv
 
Podem convertir tots els fitxers *.csv a txt 

Per més informació: 
man rename