dissabte, 24 de novembre de 2012

Change Sqldeveloper Font //Canviar la lletra del SQLDeveloper

1) Obrir el SQLDeveloper
2) Anar a Tools > Preferences

3) Search: Font
4) Escollir la lletra que més ens agradi.