dimarts, 28 de gener de 2014

Canviar data modificació d'un fitxer a linux

Canviar data modificació d'un fitxer a linux

$ touch -t 198310171059.25 nom_del_fitxer.txt


La comanda convertiría el fitxer "nom_del_fitxer.txt", sería al año 1983, al mes 10, al dia 17 a les 10hores 59 minuts i  25 segons seguint el patró.
[[CC]YY]MMDDhhmm[.ss]