divendres, 4 de juliol de 2014

Recuperar Partició Encriptada linux ecryptfs

Recuperar partició home:

cd $HOME/.ecryptfs/
ecryptfs-wrap-passphrase wrapped-passphrase