dissabte, 4 d’abril de 2015

Estima, si vols ser feliç, estima i aconseguiràs, l'alegria d'estimar...