dissabte, 11 de juliol de 2015

Permetre permisos de reiniciar a un usuari de linux

Permetre permisos de reiniciar a un usuari de linux


user ALL=(root) /usr/sbin/shutdown,/usr/sbin/reboot