dilluns, 21 de març de 2016

Error debian repositori iceweasel firefox..

Avui al actualitzar Debian Jessie em trobo amb un error:

No s'ha pogut obtenir http://mozilla.debian.net/dists/jessie-backports/Release  No s'ha trobat l'entrada «iceweasel-release/binary-amd64/Packages» esperada, al fitxer Release (entrada errònia al sources.list o fitxer malformat)
Alguns índex no s'han pogut baixar. S'han descartat, o en el seu lloc s'han emprat els antics.


W: Failed to fetch http://mozilla.debian.net/dists/jessie-backports/Release: Unable to find expected entry 'iceweasel-release/binary-amd64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)


Aquest error té a veure amb que Mozilla ha canviat la postura respecte a que Debian utilitzi Firefox amb logos i Debian ha reemplaçat Iceweasel per Firefox. http://www.muylinux.com/2016/02/29/debian-volver-firefox-repositorios


Per arreglar el problema:

1) Editar els repositoris:
#sudo /etc/apt/sources.list
Comentar tot el que faci referència a iceweasel
Afegir:
deb http://mozilla.debian.net/ jessie-backports firefox-release

2) Actualitzar repositoris i Instalar Firefox
sudo aptitude update && sudo aptitude -t jessie-backports install firefox