dimecres, 2 de novembre de 2016

GNU/Linux Clonar un disc a una imatge comprimida i restaurar

Clonar un disc a una imatge comprimida
dd if=/dev/sdx | gzip > /path/to/image.gz 

Restaurar d'una imatge comprimida:

gzip -dc /path/to/image.gz | dd of=/dev/sdx 
 
 
Per veure el progrés:
|pv| 
 
dd if=/dev/sdx |pv| gzip > /path/to/image.gz  
gzip -dc /path/to/image.gz |pv|  dd of=/dev/sdx