dijous, 18 de maig de 2017

Reduir el tamany d'un pdf a través de la línia de comandes..


1)Instal·lar: ghostscript gsfonts

$sudo apt-get install ghostscript gsfonts

2) Ara ja podem reduir el pdf:

$gs -sDEVICE=pdfwrite -dCompatibilityLevel=1.4 -dPDFSETTINGS=/screen -dNOPAUSE
-dQUIET -dBATCH -sOutputFile=PDF_REDUIT.pdf PDF_ORIGINAL.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada