divendres, 11 de novembre de 2011

Fer un llistat de programes instal·lats debian , ubuntu i derivats...

dpkg --get-selections | grep -v deinstall > paquetsinstalats

La comanda anterior crea un fitxer de text al directori on estigui el terminal, (per defecte a /home/usuari ) amb el nom "paquetsinstalats"

Aquesta llista es pot desar i utilitzar-la per instal·lar els mateixos programes en un nou ordinador o després de reinstal·lar.

dpkg --set-selections < paquetsinstalats

Es pot utilitzar dselect per instal·lar la llista de paquets.