dimarts, 26 de juny de 2012

Lentitud i missatges enviats que no es queden a la safata de enviats

El que faig per sol·lucionar-ho és, demanar que organitzin els missatges en carpetes sobretot Inbox i Enviats ja que allà s'acumula tot.

Una vegada organitzats els missatges enviats per anys, faig un compactar carpetes.

I finalment, esborro TOTS els fitxers temporals de C:\Documents and Settings\user\Configuración local\Temp i C:\WINDOWS\Temp

Normalment esborrar els temporals fa que el thunderbird vagi molt més depressa enviant missatges.