divendres, 19 de juliol de 2013

Configurar samba linux debian wheezy 7 per compartir carpetes des de nautilus

1) obrir synaptic
2) Instal·lar els paquets necessàris:
sudo apt-get install smbfs samba nautilus-share
3) Afegir el usuari al grup de samba per tenir permisos per compartir carpetes desde nautilus.
sudo gedit /etc/group
4) Afegir el nom de l'usuari a la línia on diu sambashare
sambashare:x:123:joanisc

5) Després de reiniciar ja hem de ser capaços de fer botò dret damunt d'una carpeta del nautilus i prémer compartir per compartir una carpeta...

6) Fitxer de configuració:
/etc/samba/smb.conf

Per evitar compartir la carpeta home comentar  les línies:
De: Share Definitions fins al final

Starting Samba

sudo /etc/init.d/samba restart