dimarts, 17 de setembre de 2013

Canviar l'amplada de les notificacions de gnome-shell

Pots canviar l'amplada del quadre de notificacions de gnome-shell canviant el css on se n'indica l'amplada:

El fitxer css que conté aquesta característica está a:
/usr/share/gnome-shell/theme/gnome-shell.css

Només cal buscar dins el fitxer on diu #notification
I on parla de width: 34em; canviar el 34 per el valor que vulguem.

Per veure els canvis Alt+F2, escriure r, i prémer intro per tal de reiniciar el gnome-shell.

Castellano:

Puedes cambiar la ancho del cuadro de notificaciones de gnome-shell cambiando el css donde se indica:

El archivo css que contiene esta característica está en:

/usr/share/gnome-shell/theme/gnome-shell.css

Sólo hay que buscar en el archivo donde dice
#notification

Y donde habla de width: 34em; cambiar el 34 por el valor que queramos.


Para ver los cambios Alt + F2, escribir r, y pulsar intro para reiniciar gnome-shell.


English:

You can change the width of the gnome-shell box  notification changing the CSS where it is indicated:

The CSS file containing this feature is:

/usr/share/gnome-shell/theme/gnome-shell.css

Just look in the file where it says #notification

You can change width: 34em; for your desired value.

In order to see the result you need to restart
gnome-shell. You can do it following the instructions: Alt + F2, type rand press Enter.