dijous, 4 de juny de 2015

It's just a girl, it's not a mortgage.. (Thank you Laura!)

Només és una noia, no és una hipoteca..

Alguns solters, (últimament n'he conegut a molts/es) ens tornem exigents..
Jo pensava que el llistó baixava.. però cada vegada veig més clar que puja amb el temps..
Cada vegada sabem més el que volem i el que no.. 
Ens muntem una imatge de persona ideal suposo.. 
Muntem una vida a la nostra manera..
Els que creiem en l'amor.. Volem més..

I en aquesta exigència a vegades acabem "prejutjant" a possibles futures parelles fins al punt de trobar problemes a totes les persones..

Sort dels consells dels amics!!

"És només una noia..No és una hipoteca."

Gràcies Laura!